MEDYA MERKEZİ

Enerji

ATYA Elektrik Enerji Üretim A.Ş.

AYM Holding bünyesinde, 2015 yılında ihdas edilen ATYA Enerji, 2016 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi Gökçegöz Düzenli Katı Atık Depolama Sahasında tesis ettiği 7-MWh kapasiteli depolama gazından (LFG) elektrik enerjisi üretimi santraliyle enerji sektöründe üretim faaliyetine başlamıştır.

Ülkemizde yatırım-kalkınma politika ve uygulamalarında hassas önem atfedilen kamu-özel iş birliği modeline de başarılı bir örnek arz eden Gökçegöz Santrali, AYM Holding ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının ilgili kuruluşları arasında en üst düzey iş birliği ve koordinasyon ile faaliyetini sürdürmektedir.

Dünyanın en verimli üretim donanımlarının kullanıldığı Gökçegöz Santrali’nde, yetkin çalışanlar ve her daim azami etkinliği gözeten işletme uygulamaları ile üst düzey bir üretim başarısı gerçekleştirilmektedir.

Çok taraflı iş birlikleri üzerinden yenilenebilir enerji alanında yeni yatırımlar hedefleyen ATYA Enerji, bu hedeflerinde bulunduğu ve yer alacağı tüm bölgelerde; inşa ve işletme süreçlerinde bölge halkı ile yakın ilişkiler tesis etmekte, toplumun ihtiyaçlarını gözetmekte ve ilgili resmi kuruluşların hedef çerçeveleriyle uyum içerisinde hareket etmektedir.

Projelerin verimliliğine, kalite kontrolü ve güvenliğine daima yüksek düzeyde önem vermektedir.

ATYA ENERJİ
Enerji