İLETİŞİM

Hakkımızda

YILDIZ ailesi tarafından, 1986 yılında, demir ve çelik alanında uluslararası ticari faaliyetler amacıyla temelleri atılan AYM Holding, 1990’lı yılların başından itibaren, başta Libya, Sudan, Suriye ve Suudi Arabistan olmak üzere, birçok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesine kayda değer ölçüde demir-çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirmiş ve eş zamanlı olarak, Türkiye’ye metal hurda ithalatı yaparak, demir-çelik sektörünün büyümesine yönelik ihtiyacın karşılanmasına da katkı sağlamıştır. Zaman içinde edinilen bilgi ve tecrübeyle, söz konusu coğrafyalarda inşaat sektöründe faaliyete başlanmış hem yerel hem de yabancı firmalarla güven ve şeffaflık esasında ticari ilişkiler geliştirilerek, inşaat malzemesi, araç ve ekipmanların proje bazında tedarik süreçlerinde çözüm ortağı olunmuştur.


2000’li yılların başında, kurumsallaşma planı çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin YILDIZ’ın görevi devralması, AYM Holding’in hem mevcut ticaret potansiyelini arttırma hem de farklı sektörlere yatırım fırsatlarını değerlendirme anlamında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 


Kurumsallaşma ve yeni yatırımlar esaslı büyüme planları çerçevesinde, farklı alandaki ilk yatırımımız, 2007 yılında Hatay’ın en büyük özel sağlık kuruluşlarından Gelişim Hastanesi’nin devralınmasıyla, sağlık sektörüne yapılmış olup; devam eden yıllarda inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yeni Şirketler ihdas edilerek çok sayıda konut ve ticari yap-sat projeleri geliştirilmiştir. 2010 yılında, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında, hububat, gübre ve şeker ticaretleri üzerine yoğunlaşmak amacıyla yurtdışı merkezli Şirketimiz faaliyete geçirilmiş, ardından Türkiye’de Çimento Fabrikası ve A Tipi Gümrüklü Antrepo yatırımları çalışmalarına başlanmıştır.  


Başta Hastanemiz ve bölgede faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşlarının tedarik zincirinin iyileştirilmesi amacıyla, 2014 yılında medikal malzeme pazarlama ve tedarik Şirketi kurulması ve 2019 yılında Hatay’ın bir diğer büyük özel hastanesinin satın alınması ile sağlık sektöründeki büyümemiz devam etmiştir. Enerji sektörüne, 2016 yılında katı atık depolama gazından elektrik üretimi yapan elektrik enerjisi santralinin kurulması ile giren AYM Holding, özellikle biyo-gaz ve güneş enerjisi alanında yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.  

AYM Holding, bugün, çağa uygun şekilde sürdürülebilir büyümeye odaklanmış olup, Şirketlerinde, 1400’den fazla çalışanı doğrudan istihdam etmekte ve ticari faaliyetlerini otuzun üzerinde ülkede aktif olarak sürdürmektedir.