İLETİŞİM

Amaçlar ve Ortak Değerler

Amaçlar

 • İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza sağladığımız fayda ve hizmetleri iyileştirmek,
 • İş ortaklarımızdan ve paydaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için daha etkili işleyişler uygulamak,
 • Portföyümüzü ve öz kaynaklarımızı sürekli iyileştirerek kâr düzeyimizi artırmak,
 • İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza en ziyade kazancı sağlamak için yatırımlarımızı geliştirmek,
 • AYM Holding’in etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
 • Küreselleşen AYM Holding.

 

Ortak Değerler

 • Dürüstlük ve Şeffaflık,
 • Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik,
 • Rekabet ve Adalet,
 • Yenilik ve Mükemmellik,
 • Saygı,
 • Müşterek Memnuniyet.